Schedules

Глобален годишен календар 2018/19

Сите испити кај проф. д-р Гордан Георгиевски се одлагаат за 26ти септември (среда) во 10ч.

Испитите кај проф. д-р Ристо Малчески ќе се одржат на 24ми септември (понеделник) во 11ч.

Испитите на Факултетот за дизајн и мултимедија, кај доц. д-р Ивана Јарчевска - Историја на уметност 1, Историја на уметност 2, Современа уметност и Историја на дизајн ќе се оддржат на 20 септември 2018, во 15:00 часот, во просторија 614.

Јазик:     Факултет:

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?