Schedules

Глобален годишен календар 2018/19

Се известуваат студентите дека термините за полагане на испитите каj проф.д-р Ирина Чудоска Блажевска да се усогласат со проф.д-р Зунун Зунуни.

Јазик:     Факултет:

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?