Партнери на ФОН

Почеток Информации Новости
Партнери

Почитувани посетители. Во текот на своето постоење, ФОН Универзитетот воведе нови стандарди во учењето посветувајќи големо внимание на практичната подготвеност на своите студенти. Низ своето постоење, склучивме соработка со голем број од најуспешните македонски фирми. Во продолжение се дадени фирмите кои Ви ги обезбедуваат стипендиите.

Нивниот број секојдневно расте!

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?